Từ ngữ tìm kiếm

Dữ liệu thiết kế

Nhấp chuột để xem Hỗ trợ và lựa chọn sản phẩm.

Người dùng có thể nhập trực tiếp các tập tin vào hệ thống CAD của mình

Nhờ sự hợp tác với TraceParts, INA và FAG giờ đây đã mở rộng các dịch vụ cho sản phẩm của mình. Ngoài medias professional, hệ thống hỗ trợ và lựa chọn sản phẩm, lúc này tất cả bản vẽ 2D và mô hình 3D đều khả dụng trên cổng "TraceParts trực tuyến".

Giờ đây bạn có thể nhận dữ liệu thiết kế cho sản phẩm INA và FAG bằng cách nhập chúng từ cổng "TraceParts trực tuyến” của TraceParts.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng một trong hai cách sau:

Dữ liệu thiết kế: nhấp chuột để xem Hỗ trợ và lựa chọn sản phẩm

Ghi chú:

Bạn muốn sử dụng tập tin CAD do INA hoặc FAG triển khai trên hệ thống CAD của bạn. Bản vẽ CAD và các mẫu mã sản phẩm INA và FAG được chuẩn bị rất kỹ và dữ liệu cũng được kiểm tra độ chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ dữ liệu nào chưa chính xác hoặc không đầy đủ.

Do sự phát triển liên tục về sản phẩm, chúng tôi có quyền sửa đổi phạm vi và thiết kế sản phẩm. Chúng tôi giữ tất cả quyền nhãn hiệu, thương hiệu, bằng sáng chế, bản vẽ và mẫu mã sản phẩm. Chúng tôi không biết sản phẩm được lắp đặt như thế nào cũng như tình trạng hoạt động của sản phẩm đó; hơn nữa, có khả năng xảy ra khác biệt do có sự khác biệt trong cấu hình hệ thống CAD. Do đó, chúng tôi không thể nhận trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm được chọn hoặc hiệu quả vận hành của sản phẩm trên hệ thống CAD của bạn.

Vì thế, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng:

  • Tất cả
  • kích thước lắp ráp liên quan phải được kiểm tra bằng việc sử dụng thông tin trong bản vẽ kích thước.
  • Sự phù hợp, hiệu suất hoạt động và tuổi thọ mong muốn của sản phẩm cần được kiểm tra bằng phương pháp phù hợp: chương trình tính toán
  • Sự phù hợp của sản phẩm cần được kiểm tra qua các phép thử.
  • Trong trường hợp có nghi ngờ về sản phẩm, hãy liên hệ bộ phận dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn.
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận