Từ ngữ tìm kiếm

Các cấu kiện vòng bi cầu tuần hoàn tuyến tính

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Các cấu kiện vòng bi cầu tuần hoàn tuyến tính

Vòng bi tuần hoàn tuyến tính có sẵn kiểu thiết kế với các con lăn trụ được tách nhau bằng vòng đệm, kiểu thiết kế bộ đầy đủ và kiểu cấu kiện đặt ở góc. Thiết kế với vòng đệm vận hành êm ái, được bít kín trên bề mặt. Vòng bi tuần hoàn tuyến tính bộ đầy đủ phù hợp với các mức nhiệt độ, tốc độ và gia tốc cao. Kiểu cấu kiện đặt ở góc rất thích hợp cho kiểu bố trí kín nhờ hai con lăn tuần hoàn được chỉnh góc 90°. Thiết kế này được bít kín trên tất cả các mặt.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận