Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Bàn tuyến tính

Bàn tuyến tính được sử dụng khi các khối lớn hơn được di chuyển trong một hoặc nhiều hệ trục. Do khoảng cách lớn giữa các điểm chịu tải, các bàn tuyến tính này cũng có khả năng chịu lực mô-men xoắn cao. Loại hệ thống dẫn hướng được sử dụng là kết cấu vòng bi cầu tuyến tính hoặc vòng bi cầu tuần hoàn tuyến tính và thanh dẫn. Bàn tuyến tính có sẵn kiểu không có cơ cấu dẫn động, kiểu có bộ dẫn động vít me bi, kiểu bộ dẫn động vít bước tiến hình thang hoặc kiểu bộ dẫn động trực tiếp.

Dòng các cấu kiện tuyến tính dẫn động được bổ sung thêm hệ thống điều khiển, động cơ và hộp số vận hành ăn khớp với nhau cho hiệu suất tối ưu.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận