Từ ngữ tìm kiếm

Giải pháp hệ thống cơ điện tử

Giải pháp hệ thống cơ điện tử

Các nhà sản xuất và người vận hành máy móc phải đối mặt với nhiều thách thức: Độ phức tạp liên tục gia tăng, chu kỳ phát triển ngày càng ngắn hơn và các yêu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng - và các mô-đun cơ điện tử và nhiều giải pháp hệ thống hiệu quả về chi phí và sẵn sàng sử dụng của Schaeffler chính là câu trả lời hoàn hảo.

Giải pháp hệ thống riêng lẻ: Từ các mô-đun plug-and-play và hệ thống tiêu chuẩn cho đến hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh theo dự án cụ thể

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hệ thống riêng lẻ sẵn sàng cho vận hành trong thực tế - được lắp ráp từ các mô-đun tiêu chuẩn hoặc được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với ứng dụng của bạn. Phạm vi dịch vụ tương ứng của chúng tôi bao gồm lập kế hoạch và thiết kế dự án cũng như lắp ráp sẵn và lắp ráp cuối cùng cho đến vận hành và bảo dưỡng ban đầu.

Tại Schaeffler, chúng tôi có nhiều dòng sản phẩm đa dạng và chuyên môn sâu rộng tùy ý sử dụng trong các lĩnh vực như mô phỏng, ma sát học, khoa học vật liệu, cơ điện tử và công nghệ điều khiển.

Đối tác phát triển của bạn ngay từ giai đoạn khởi đầu

Với vai trò là đối tác phát triển chuyên môn, Schaeffler hợp tác chặt chẽ với bạn ngay từ đầu và hỗ trợ tìm giải pháp lý tưởng cho công việc phát triển của bạn.

Chúng tôi phát triển các giải pháp plug-and-play tối ưu để tích hợp vào ứng dụng một cách chính xác theo thông số kỹ thuật của bạn. Bạn cũng được hưởng lợi từ việc phát triển và sản xuất theo các quy trình được chuẩn hóa toàn cầu và các quy định chất lượng nghiêm ngặt. Mạng lưới kỹ sư, kỹ thuật viên bảo dưỡng và kỹ sư bán hàng trên toàn cầu của chúng tôi luôn đảm bảo có thể liên hệ nhanh chóng và trực tiếp.

Ưu điểm:
  • Các bộ phận hoàn toàn phù hợp
  • Tiết kiệm thời gian trong quá trình lập kế hoạch và sản xuất
  • Chuyên nghiệp trong khâu lắp đặt và vận hành ban đầu
  • Mạng lưới dịch vụ toàn cầu
Phạm vi dịch vụ:
  • Lập kế hoạch và thiết kế dự án
  • Thiết kế tổng thể và chi tiết
  • Lắp ráp sẵn và lắp ráp cuối cùng
  • Thiết bị an toàn và thiết bị hoạt động
  • Hệ thống điều khiển và lập trình
  • Vận chuyển và lắp đặt cuối cùng
  • Vận hành ban đầu và bảo dưỡng
  • Bảo trì (từ xa)

Liên hệ

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận