Từ ngữ tìm kiếm

Schaeffler SmartQB

SmartQB cung cấp một phương cách mới để bắt đầu trong lĩnh vực theo dõi tình trạng

Schaeffler SmartQB cung cấp một phương cách mới cho mọi người bắt đầu trong lĩnh vực theo dõi tình trạng. Các tin nhắn văn bản đơn giản được tạo tự động từ dữ liệu đo rung trên màn hình 7-inch là một sự đổi mới thực sự trên thị trường theo dõi tình trạng.

Lợi ích của bạn:

Năm nguyên nhân lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng hệ thống giám sát tình trạng SmartQB:

  • Hư hỏng vòng bi
  • Mất cân bằng
  • Ma sát/ xâm thực
  • Nhiệt độ tăng cao
  • Những thay đổi thường gặp trong các kiểu rung độngg

Các ấn phẩm với thông tin thêm

Liên hệ

Lý do toàn diện để sử dụng SmartQB

Nâng cao độ tin cậy

Được cấu hình sẵn để ghi lại những bất thường về động cơ, máy bơm, quạt, vv, và vận hành ban đầu chỉ mất năm phút. Nhờ đánh giá lỗi tự động được thực hiện bởi Schaeffler SmartQB, hệ thống có thể được vận hành bởi nhân viên bảo trì mà không cần thêm bất kỳ kiến thức nào về công nghệ đo rung. Việc đánh giá lỗi cho phép người dùng bắt đầu ngay công việc bảo trì và đặt hàng các bộ phận thay thế nếu được yêu cầu.

Minh bạch hơn

Các tin nhắn văn bản đơn giản dễ hiểu về nguyên nhân gây ra lỗi được hiển thị trên bảng cảm ứng khi điều kiện máy thay đổi.

Tính năng:

  • Dành cho máy có tốc độ cố định và thay đổi từ 100 đến 1,500 vòng/ phút
  • Cấu hình sẵn cho tối đa sáu cảm biến
  • Bảng điều khiển cảm ứng với tin nhắn văn bản đơn giản với hơn 15 ngôn ngữ
  • Hiển thị trực tiếp các giá trị hiện tại
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận