Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Vòng bi mâm xoay

Vòng bi mâm xoay INA được biết đến trên toàn cầu như những sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực công nghệ vòng bi. Các cấu kiện máy này đã được tự kiểm chứng qua nhiều lần là có khả năng chịu tải cao, phạm vi ứng dụng rộng rãi và rất tiết kiệm chi phí. Nhờ ưu điểm thiết kế, một vòng bi đơn có thể chịu tải hướng tâm, hướng trục và mô-men lật một cách chính xác. Nhờ đó, trong nhiều trường hợp có thể thay thế kiểu bố trí vòng bi bao gồm kết hợp các vòng bi hướng tâm và hướng trục bằng một vòng bi đơn. Trong một số trường hợp, ưu điểm này sẽ giúp làm giảm đáng kể chi phí và công việc cần thực hiện khi thiết kế cấu trúc liền kề và lắp ráp vòng bi.

Vòng bi mâm xoay được bít kín ở cả hai mặt, được bôi trơn bằng loại mỡ chất lượng cao, có thể được tái bôi trơn qua nút tra mỡ và đặc biệt dễ lắp ráp. Các vòng của vòng bi được cung cấp không có răng bánh khía hoặc được cung cấp có răng bánh khía ngoài hoặc trong để thực hiện được các giải pháp dẫn động đơn giản.

Vòng bi mâm xoay INA được thiết kế là vòng bi tiếp xúc bốn điểm và là Vòng bi chéo.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận