Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Vòng bi trục chính

Vòng bi trục chính là vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy, gồm vòng trong và vòng ngoài và kết cấu bi và vòng cách có vòng cách bao ngoài đặc. Các vòng cách này không thể tháo dỡ được. Vòng bi có các kiểu thiết kế hở và bít kín.

Vòng bi trục chính có các dung sai được hạn chế. Vòng bi này đặc biệt phù hợp với kiểu bố trí vòng bi có yêu cầu rất cao về độ chính xác dẫn hướng và tính phù hợp với tốc độ cao. Vòng bi này đã được kiểm chứng rất phù hợp với kiểu bố trí vòng bi trục chính trong các máy công cụ.

Đến catalog sản phẩm medias
Trình bày sản phẩm mang tính tương tác
Thông tin thêm

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Vòng bi trục chính tốc độ cao dòng M

Vòng bi trục chính tốc độ cao dòng M

Với “dòng M” của mình, Schaeffler giới thiệu kiểu thiết kế tinh vi mới, mang tính kỹ thuật và tiết kiệm chi phí để tăng năng suất cho máy công cụ.

Ba phiên bản vòng bi trục chính tốc độ cao X-life có khả năng cao về tăng khả năng chịu tải của trục chính động cơ cao hơn nữa liên quan đến tốc độ tối đa, lực gia công cao và nhiệt độ cao.

  • Phiên bản M – Mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí
  • Phiên bản HCM - Cho năng suất vượt trội
  • Phiên bản VCM - Trình độ sáng tạo thiết kế mới
X-life

Vòng bi chất lượng X-life có hình dạng vòng ổ lăn cải tiến và bề mặt được tối ưu hóa. Ưu điểm này giúp tăng lên đáng kể tải trọng giới hạn mỏi của vòng bi. Đạt được các giá trị cao hơn lên đến 50% khi tính toán tuổi thọ điều chỉnh được mở rộng. Trong ứng dụng cụ thể, điều này có nghĩa là có thể thiết kế kiểu bố trí vòng bi nhỏ hơn.

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong các bảng kích thước.

Đến catalog sản phẩm medias

Tìm hiểu thêm

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận