Từ ngữ tìm kiếm

Trong khu vực, đối với khu vực

Trung tâm công nghệ Schaeffler là trung tâm kỹ thuật kiến thức chuyên sâu của chúng tôi tại địa phương. Trung tâm gồm các kỹ sư được đào tạo đặc biệt, những người khi cần thiết có thể hỗ trợ các kỹ sư bán hàng trong quá trình phục vụ các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng trong khu vực. Nguồn lực bổ sung này cho phép chúng tôi nhanh chóng thực hiện đầy đủ các bí quyết kỹ thuật và dịch vụ ở cấp địa phương. Mọi trung tâm công nghệ Schaeffler của chúng tôi trên khắp thế giới đều cung cấp cùng một tiêu chuẩn cao về khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật trên cơ sở danh mục đầu tư toàn diện, bao gồm:

  • Chọn đúng sản phẩm cho ứng dụng cụ thể của bạn - với sự trợ giúp của phần mềm tính toán như BEARINX® nếu phù hợp
  • Xác định dung sai lắp đặt
  • Tính tuổi thọ hiệu suất hoặc khoảng thời gian bôi trơn cho sản phẩm của bạn
  • Lắp đặt, bôi trơn và theo dõi tình trạng sản phẩm của bạn
  • Đào tạo nhân viên
  • và nhiều hơn nữa

Với mạng lưới công nghệ toàn cầu, Schaeffler tập hợp tất cả kiến thức chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia trên khắp thế giới vào một mạng lưới kiến thức toàn cầu. Vì lý do đó, Trung tâm công nghệ Schaeffler thường xuyên liên hệ với nhiều mạng lưới chuyên gia khác nhau. Khi một khu vực cụ thể nào đó cần đến kiến thức chuyên môn cao, các liên kết toàn cầu này sẽ bổ sung kiến thức kỹ thuật sẵn có tại địa phương. Điều này cho phép bạn hưởng lợi - từ mọi nơi trên thế giới - các giải pháp sáng tạo, tùy chỉnh vốn chỉ có thể đến từ kiến thức chuyên môn tập thể của Schaeffler.

Chất lượng đã được chứng nhận đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu và tạo niềm tin trên toàn thế giới

Chứng nhận của “Trung tâm công nghệ Schaeffler” là một bằng chứng hữu hình và là sự bảo đảm về tiêu chuẩn cao thống nhất trên toàn cầu, qua đó chúng tôi thúc đẩy mối quan hệ đối tác cá nhân với khách hàng. Tất cả các Trung tâm công nghệ Schaeffler trên toàn thế giới được nhận biết rõ qua danh mục dịch vụ tốt nhất đã tiêu chuẩn hóa.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận