Từ ngữ tìm kiếm

Mạng công nghệ toàn cầu Schaeffler

Cùng nhau làm việc để biến thách thức thành cơ hội

Toàn cầu hóa mở ra vô số cơ hội bên cạnh những thách thức to lớn cho công ty. Cạnh tranh và áp lực cắt giảm chi phí ngày càng tăng đã khiến cho các công ty cạn kiệt cơ hội để tối ưu hóa. Vì lý do đó, các nhà sản xuất và vận hành máy móc phải dựa vào máy móc và hệ thống vốn mang lại năng suất và hiệu quả cao nhất.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Tổng quan

Công nghệ toàn cầu Schaeffler

  • 1.340 kỹ sư địa phương tại hơn 135 văn phòng bán hàng và trên 25 Trung tâm công nghệ Schaeffler
  • 1.000 chuyên gia ngành và sản phẩm
  • 6.600 kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển

Chuyên môn toàn cầu - kiến thức địa phương - hiệu suất khách hàng tối ưu

Với Mạng lưới công nghệ toàn cầu, Schaeffler tập hợp kiến thức địa phương trong từng khu vực với toàn bộ bí quyết và sức mạnh sáng tạo của các chuyên gia Schaeffler từ khắp nơi trên thế giới. Các trung tâm công nghệ Schaeffler đóng vai trò là trung tâm ưu tú của khu vực với mục đích đảm bảo kiến thức kỹ thuật và dịch vụ của chúng tôi luôn gần gũi với khách hàng. Là một ích lợi gia tăng, việc giao tiếp với mạng lưới chuyên gia của Schaeffler trên toàn cầu bổ sung vào sự nhạy bén kỹ thuật của chúng tôi ở cấp địa phương. Do đó, khách hàng trên khắp thế giới có thể hưởng lợi từ bộ phận tích lũy kiến thức Schaeffler bằng cách tiếp cận với người liên hệ tại địa phương của họ:
Kỹ sư bán hàng của Schaeffler.

Theo cách này, Schaeffler sử dụng mạng lưới công nghệ toàn cầu để giúp các nhà sản xuất và vận hành máy đối mặt với những thách thức trong tương lai, đồng thời cung cấp các giải pháp sáng tạo, tùy chỉnh với chất lượng cao nhất.

Giải pháp công nghệ toàn cầu

Câu chuyện thành công của khách hàng: Nguồn tham khảo tốt nhất

Giải pháp công nghệ toàn cầu này là ví dụ thực tế về cách khách hàng hưởng lợi từ kiến thức chuyên môn toàn cầu của Schaeffler cũng như kiến thức địa phương cung cấp bởi Trung tâm công nghệ Schaeffler trong Mạng lưới công nghệ toàn cầu.

Giải pháp công nghệ toàn cầu


Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận