Từ ngữ tìm kiếm

Yêu cầu

Dịch vụ này dành cho khách hàng trực tiếp và đối tác bán hàng của Schaeffler. Dịch vụ này cũng có thể sử dụng bởi các trường cao đẳng.

Nhờ BEARINX-online, chúng tôi đã đáp ứng mong muốn của khách hàng về một công cụ mạnh mẽ giúp họ thực hiện các tính toán chi tiết liên quan đến vòng bi. Do quan hệ đối tác chuyên sâu rút ngắn thời gian phát triển và chu kỳ sản phẩm, nó đã trở thành yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định. Chỉ những người có thể phản ứng nhanh với các yêu cầu mới nhờ năng lực kỹ thuật mới có được lợi thế cạnh tranh cần thiết.

Hãy khám phá khả năng của chương trình BEARINX đã được chứng minh của chúng tôi!

Điều kiện tiên quyết để sử dụng là gì?

Việc sử dụng Chương trình tính toán trục BEARINX-online quy định trong thỏa thuận hợp đồng. Giới thiệu về chương trình được thực hiện qua khóa đào tạo một ngày tại Học viện Schaeffler ở Herzogenaurach, trong đó bạn sẽ làm quen với giao diện người dùng, xây dựng mô hình và giải thích kết quả. Khóa đào tạo và việc đăng ký BEARINX-online phát sinh chi phí thanh toán.

Yêu cầu hệ thống

Quá trình tính toán thực tế được thực hiện bởi máy chủ cấu hình mạnh đặt tại Schaeffler, phần cứng cục bộ chỉ điều khiển giao diện người dùng. Có nghĩa là nhu cầu về phần cứng của bạn trên trang web bị hạn chế.

Ổ cứng

  • Bộ xử lý: 500 MHz hoặc hơn
  • Bộ nhớ: ít nhất 256 MB (Nên dùng 512 MB)
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 hoặc hơn
  • Dung lượng ổ cứng khả dụng: 124 MB
  • Kết nối Internet qua ISDN (Nên dùng DSL)

Phần mềm

  • Java SE Runtime Environment
  • Adobe® Flash® Player
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận