Từ ngữ tìm kiếm

Dịch vụ tốt là truyền thống của Schaeffler - giống như cách phát triển và sản xuất các bộ phận có độ chính xác cao đến chất lượng cao. Để đảm bảo sản phẩm hoạt động đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn phát triển. Đối với chúng tôi, dịch vụ có nghĩa là hợp tác với khách hàng, từ ý tưởng đầu tiên đằng sau thiết kế đến việc giao hàng thực tế.

Thành tố quan trọng trong tư vấn thiết kế là thiết kế vòng bi. Thông qua thiết kế tối ưu sản phẩm, chúng tôi mong muốn cung cấp lợi thế cạnh tranh cho bạn. Với mục tiêu này, chúng tôi đã trải qua hàng thập kỷ để áp dụng và sử dụng thành công các chương trình tính toán.

Nhờ Bearinx, chúng tôi đã tạo một trong những chương trình hàng đầu về tính toán vòng bi trong hệ thống trục và hệ thống dẫn hướng tuyến tính. Chương trình cho phép phân tích chi tiết vòng bi tại vị trí của chúng trong hệ thống trục. Việc tính toán được thực hiện trong một mô hình tính toán tích hợp, đủ mọi cấp độ từ hệ thống hoàn chỉnh đến từng tiếp điểm lăn.

Chúng tôi cũng cung cấp các phiên bản khách hàng của Bearinx để phát triển hơn nữa sự kết nối giữa chúng tôi với bạn và thúc đẩy hợp tác thành công.

Mô đun Bearinx-online

cho khách hàng, đối tác bán hàng và trường cao đẳng thông qua thỏa thuận sử dụng

Chương trình tính toán trục Bearinx-online

Chương trình tính toán trục chính Bearinx-online

Chương trình tính toán tuyến tính Bearinx-online

Phiên bản Bearinx

chủ yếu cho đối tác phát triển

Bearinx-MAP

Bearinx-VIP

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận