Từ ngữ tìm kiếm

Mô đun tính toán miễn phí để tính toán ma sát chi tiết của vòng bi

BEARINX-online Easy Friction

Dịch vụ tốt là truyền thống của Tập đoàn Schaeffler - như việc phát triển và sản xuất các bộ phận chính xác với chất lượng tốt nhất. Để đảm bảo sản phẩm được sử dụng đúng cách, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn phát triển.

Không gì đơn giản hơn!

Nhờ mô đun Bearinx-online mới “Easy Friction”, bạn có thể tính toán tất cả các lực ma sát tại từng điểm riêng biệt của bề mặt tiếp xúc trong vòng bi. Việc này có tính đến ma sát lăn cũng như ma sát trượt trong phạm vi ma sát vật thể rắn, ma sát hỗn hợp và ma sát lỏng. Ngoài ra, phương pháp này cũng bao gồm những hư hao trong vùng không tải, hư hao do văng tóe từ các bộ phận ma sát bôi trơn và phớt dầu.

Giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện thân thiện với người dùng

Hệ thống hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cho phép nhập dữ liệu đơn giản, nhanh chóng để tạo mô hình, lựa chọn vòng bi và điều kiện vận hành. Có thể mô hình hóa bố trí vòng bi cho hệ thống trục đàn hồi như bố trí vòng bi định vị/không định vị hoặc được điều chỉnh. Dữ liệu hình học cho vòng bi INA và FAG được tải từ cơ sở dữ liệu tích hợp. Là dữ liệu vận hành, bạn có thể nhập các tải trọng trên hệ thống trục, tốc độ trục và lớp khe hở bên trong hoặc điều chỉnh trục của vòng bi. Nhập dữ liệu được tiến hành theo dữ liệu dầu bôi trơn. Có thể xuất kết quả tính toán theo định dạng PDF cho tài liệu của bạn.

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy Friction” chỉ khả dụng trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận