Từ ngữ tìm kiếm

Bearinx-online Easy RopeSheave

Mô-đun tính toán miễn phí để tính ổ đỡ vòng bi ròng rọc cáp

Mô-đun tính toán miễn phí để tính ổ đỡ vòng bi ròng rọc cáp

Dịch vụ tốt là truyền thống của Tập đoàn Schaeffler - như việc phát triển và sản xuất các bộ phận chính xác với chất lượng tốt nhất. Để đảm bảo bạn sử dụng đúng sản phẩm, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn triển khai.

Không gì đơn giản hơn!

Với mô-đun Bearinx-online mới “Easy RopeSheave", bạn có thể tính toán hệ số an toàn tải tĩnh và tuổi thọ hoạt động của gối đỡ vòng bi đơn và đa ròng rọc cáp. Dữ liệu chính xác hình học bên trong vòng bi, bao gồm yếu tố lăn và cấu hình rãnh lăn sẽ được tính đến. Có thể xuất kết quả tính toán theo định dạng PDF cho tài liệu của bạn.

Giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện thân thiện với người dùng

Hệ thống trình đơn dễ hiểu sẽ hướng dẫn bạn thông qua dữ liệu nhập cho cấu trúc mô hình, lựa chọn vòng bi và dữ liệu theo trường hợp tải. Có thể mô hình hóa tám ròng rọc cáp và một hoặc hai vòng bi cho mỗi ròng rọc, cũng như ống lót thép tùy chọn giữa vòng bi và ròng rọc cáp. Dữ liệu hình học cho vòng bi INA và FAG được tải từ cơ sở dữ liệu tích hợp. Để tính toán một trường hợp tải tĩnh hoặc bốn trường hợp tải động, cần có dữ liệu vận hành sau đây

  • lực cáp,
  • góc bao phủ,
  • kéo chéo,
  • tốc độ cáp,
  • phần thời gian và
  • nhiệt độ hệ thống.

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy RopeSheave” chỉ khả dụng trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận