Từ ngữ tìm kiếm

BEARINX-online Easy Ballscrew

Mô đun phần mềm miễn phí để tính toán bố trí vòng bi truyền động vít

Mô đun phần mềm miễn phí để tính toán bố trí vòng bi truyền động vít

Dịch vụ tốt là truyền thống của Schaeffler - giống như cách phát triển và sản xuất các bộ phận có độ chính xác cao đến chất lượng cao. Để đảm bảo các sản phẩm hoạt động đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn phát triển.

Không có gì đơn giản hơn!

Với mô đun trực tuyến BEARINX mới "Easy Ballscrew", bạn có thể dễ dàng tính toán tuổi thọ danh định, giá trị thiết lập lắp cho tải trọng trước vòng bi và độ căng trục chính của bố trí vòng bi truyền động vít. Bạn cũng có thể xuất kết quả tính toán ở định dạng PDF cho tài liệu của bạn.

Giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện thân thiện với người dùng

Hệ thống trình đơn dễ hiểu sẽ hướng dẫn bạn thông qua dữ liệu nhập của cấu trúc mô hình, lựa chọn vòng bi và dữ liệu theo các trường hợp tải. Có thể chỉnh sửa hệ thống trục cấu hình sẵn gồm bố trí vòng bi định vị/không định vị hoặc bố trí vòng bi định vị với lực căng trục chính để khớp với ứng dụng cụ thể. Dữ liệu hình học và tính toán cho vòng bi INA và FAG được tải từ cơ sở dữ liệu tích hợp. Do vị trí, lực trong hệ thống truyền động, tốc độ và lực hướng x của đai ốc truyền động vít, cũng như lực bổ sung (ví dụ, do truyền động đai) có thể được kết hợp trong một chu trình hoạt động. Dữ liệu đầu vào bao gồm dữ liệu dầu bôi trơn.

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy Ballscrew” chỉ khả dụng trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận