Từ ngữ tìm kiếm

Dịch vụ này dành cho khách hàng trực tiếp và đối tác bán hàng của INA/FAG. Các trường cao đẳng giáo dục có thể sử dụng dịch vụ này theo một số điều kiện nhất định!

Thời gian phát triển và chu kỳ sản phẩm ngày càng ngắn đang gây áp lực lên nhà chế tạo máy và đối tác cung cấp của họ. Chỉ những người có thể phản ứng nhanh với các yêu cầu mới nhờ năng lực kỹ thuật mới có được lợi thế cạnh tranh cần thiết. Với Tập đoàn Schaeffler, bạn đã tìm được đối tác phù hợp tại đây.

Do đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng cơ hội sử dụng khả năng vượt trội của BEARINX. Với BEARINX-MAP, giờ đây bạn đã có phương tiện tạo các mô hình độ cứng vòng bi chính xác.

Bạn đang có nhu cầu gì?

Để sử dụng BEARINX-MAP, bạn cần một chương trình MBS với tùy chọn xác định Nguồn lực người dùng và kết nối với chương trình ngoài.

BEARINX-MAP gồm:

  • thư viện phần mềm (DLL)
  • sơ đồ đặc tính (* .bxm) để mô tả độ cứng của vòng bi
  • mô tả giao diện để kết nối với chương trình mô phỏng đa bộ phận

Điều khoản sử dụng phần mềm và bất kỳ dịch vụ bổ sung nào được yêu cầu phải được nêu trong bản hợp đồng ký bởi cả hai bên.

Giao diện đã được tích hợp trong các chương trình MBS sau

Giao diện và DLL như là Yếu tố người dùng chuẩn đã được tính hợp vào phần mềm SIMPACK kể từ phiên bản 9.2, EXCITE™ từ phiên bản 2016 và RECURDYN từ phiên bản 5, do đó cung cấp khả năng mô phỏng vòng bi Schaeffler. Việc cấp phép và quản trị phần mềm được thực hiện bởi nhà phát triển phần mềm.

Tạo sơ đồ phần mềm là trách nhiệm của Schaeffler. Việc sử dụng sơ đồ phần mềm được quy định bởi các điều khoản và điều kiện.

Phần mềm SIMPACK
Phần mềm EXCITE
Phần mềm RECURDYN
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận