Từ ngữ tìm kiếm

BEARINX-MAP – mô hình hóa vòng bi cho MBS

BEARINX-MAP: mô hình hóa vòng bi cho MBS

Những phát triển gần đây về phần cứng và trên hết là công cụ phần mềm cho phép mô phỏng các mô hình ngày càng phức tạp với mức độ chi tiết ngày càng tăng. Việc thiết kế các hệ thống hoàn chỉnh đòi hỏi kiến thức và hiểu biết tốt về từng bộ phận và sự tương tác của chúng.

Tùy những quan điểm chính yếu về mô phỏng, cần cho phép lựa chọn và xác định mức độ chi tiết trong mô hình hoàn chỉnh và hệ thống phụ. Tại Schaeffler, công việc đã được thực hiện trong nhiều năm để phát triển và áp dụng mô hình vòng bi và công cụ tính toán như BEARINX.

Bạn cần gì để sử dụng BEARINX-MAP?

Mô hình hóa vòng bi cho MBS

Mô phỏng và mô hình liên quan luôn là sự trừu tượng hóa về thực tế. Quyết định về một mức độ trừu tượng cụ thể và việc mô hình hóa cụ thể đòi hỏi hiểu biết tốt về hệ thống thực tế. Một mô hình phức tạp không tự động tạo thành một mô hình chính xác và một mô hình đơn giản không phải lúc nào cũng là một mô hình kém hơn. Yếu tố quyết định ở đây là kiến thức vừa học được liên quan đến hệ thống thực tế. Có một số khả năng để mô hình hóa vòng bi bằng cách sử dụng mô phỏng đa bộ phận.

Đường đặc tính tuyến tính

Lò xo tuyến tính
Ưu điểm:
 • phù hợp với mô phỏng xung quanh điểm vận hành vòng bi
Nhược điểm:
 • đặc tính phi tuyến tính không được mô hình hóa
 • không có khe hở vòng bi
 • ảnh hưởng của mức độ tự do lên nhau không được xem xét

Đường đặc tính phi tuyến tính

Lò xo phi tuyến tính
Ưu điểm:
 • đặc tính phi tuyến tính được mô hình hóa
 • khe hở vòng bi được mô hình hóa
Nhược điểm:
 • ảnh hưởng của mức độ tự do lên nhau không được xem xét

Ma trận độ cứng

Ưu điểm:
 • phù hợp với mô phỏng xung quanh điểm vận hành vòng bi
 • ảnh hưởng của mức độ tự do đối với nhau được mô hình hóa tốt (các điều khoản khớp nối được xem xét)
Nhược điểm:
 • đặc tính phi tuyến tính không được mô hình hóa
 • khe hở vòng bi không được xem xét

BEARINX-MAP (trường đặc tính)

Trường đặc tính độ cứng
Ưu điểm:
 • đặc tính phi tuyến tính được mô hình hóa tốt
 • ảnh hưởng của mức độ tự do lên nhau được mô hình hóa (bao gồm điều khoản ghép nối)
 • khe hở vòng bi không được mô hình hóa tốt
 • quang phổ tải rộng được mô hình hóa
 • bao gồm áp lực tối đa trong vòng bi
Nhược điểm:
 • sử dụng bộ nhớ tăng lên

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận