Từ ngữ tìm kiếm

Mô-đun tính toán miễn phí để tính toán trực tuyến máy bơm chất lỏng

Mô-đun tính toán miễn phí để tính toán trực tuyến máy bơm chất lỏng

Dịch vụ tốt là truyền thống của Tập đoàn Schaeffler - giống như phát triển và sản xuất bộ phận có độ chính xác cao đến chất lượng cao. Để đảm bảo các sản phẩm hoạt động đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn phát triển.

Không gì đơn giản hơn!

Với mô-đun BEARINX-online “Easy Pump”, bạn có thể dễ dàng tính toán bố trí vòng bi cho máy bơm chất lỏng. Vòng bi được chọn với sự trợ giúp của cơ sở dữ liệu Schaeffler, do đó dữ liệu chính xác về hình học bên trong vòng bi cũng có thể đưa vào tính toán. Để đánh giá khái niệm bố trí vòng bi, không chỉ tuổi thọ danh định của từng vòng bi mà các giá trị dẫn hướng cũng được cung cấp để tính toán độ dịch chuyển cụ thể của trục khi vận hành cũng như ứng suất tương đối của chúng. Kết quả tính toán và dữ liệu đầu vào được cung cấp cho bạn dưới dạng tài liệu PDF chi tiết.

Giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện thân thiện với người dùng

Trong quá trình tính toán, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước thông qua chương trình bằng các trang hộp thoại dễ hiểu. Chương trình này cho phép nhập dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng cho cấu trúc mô hình, lựa chọn vòng bi và dữ liệu theo trường hợp tải trọng. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp tùy chọn tạo bánh quạt, nhập dữ liệu cho trục, gối đỡ và xác định điều kiện bôi trơn chính xác hơn. Đầu vào được trình bày trực quan để kiểm tra và có thể dễ dàng lưu trữ cục bộ.

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy Pump” chỉ khả dụng dưới định dạng trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận