Từ ngữ tìm kiếm

Điều khoản và điều kiện tham dự chung

Đăng ký

Việc đăng ký phải luôn được thực hiện bằng văn bản.

Các khóa đào tạo của chúng tôi được kết hợp với nhóm những người tham gia, nói cách khác là nhóm mục tiêu và số lượng người tham gia. Các chuẩn bị cần thiết sẽ mất vài ngày. Do đó, việc hoàn tất đăng ký không được muộn hơn 14 ngày trước ngày khai giảng khóa đào tạo.

Việc đăng ký thừa hoặc thiếu cũng sẽ ảnh hưởng đến nội dung và các phương pháp giảng dạy đã được lên kế hoạch. Cuối cùng, điều này có thể gây ra rủi ro cho việc học tập. Do đó, chúng tôi có quyền hủy các khóa đào tạo vì lý do đăng ký sau 14 ngày trước ngày khai giảng hoặc từ chối nhận thêm học viên nếu danh sách đăng ký đã dư số lượng.

Các khóa đào tạo không nằm trong kế hoạch do không đủ số lượng đăng ký sẽ bị huỷ bỏ mà không cần thông báo thêm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể lựa chọn đăng ký một khóa đào tạo phù hợp với yêu cầu của bản thân và dành riêng cho nhân viên của bạn.

Vui lòng chờ chúng tôi xác nhận việc đăng ký. Bạn và / hoặc những người mà bạn đăng ký tham gia khóa đào tạo chỉ có thể được xem xét sau khi đăng ký được xác nhận.

Điều khoản hủy bỏ

Trường hợp người tham gia đào tạo huỷ chỗ đã đăng ký, họ không thể đăng ký lại những chỗ này. Vì điều này sẽ làm phát sinh chi phí cho công tác hành chính.

Nếu một người tham gia đào tạo hủy việc đăng ký khóa học sau khi đã được xác nhận, chúng tôi sẽ tính phí 40,– € cho việc hủy này. Nếu việc hủy đăng ký muộn hơn hai tuần trước khi bắt đầu khóa học, học viên sẽ phải thanh toán 50% học phí. Tương tự, những người đã đăng ký khoá đào tạo nhưng không đến lớp cũng phải thanh toán toàn bộ học phí. Không áp dụng quy tắc này nếu khách hàng chỉ định người tham gia thay thế.

Phí hồ sơ 40,– € sẽ được tính nếu khóa đào tạo được tổ chức riêng cho khách hàng, tại các cơ sở đào tạo của Schaeffler Technologies AG & Co. KG hoặc tại các cơ sở của khách hàng. Nếu khách hàng hủy đăng ký khóa học muộn hơn hai tuần trước ngày khai giảng, chúng tôi có quyền tính 50% mức học phí đã thỏa thuận. Quy tắc này không áp dụng khi ngày thay thế đã được thỏa thuận và sẽ không phát sinh thêm chi phí.

Chi phí gián tiếp

Chúng tôi coi thời gian di chuyển cũng là thời gian làm việc. Các chi phí phát sinh cho việc đi đến và đi từ điểm đến cũng như chỗ ở qua đêm được nêu tại phần giá trọn gói trong báo giá của chúng tôi.

Trừ khi có quy định khác bằng văn bản, việc giao hàng và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dựa trên cơ sở Luật nước Đức và bảo lưu quyền sở hữu cũng như các điều khoản và điều kiện của Schaeffler Technologies AG & Co. KG, có hiệu lực tại thời điểm đó hoặc tại thời điểm chấp nhận đơn hàng. Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về điều khoản và điều kiện cho người tham gia theo yêu cầu bằng thư hoặc fax.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận