Từ ngữ tìm kiếm

Toa chở khách và toa chở hàng

Toa chở khách

Toa chở khách có thể chia thành toa chuyên chở hành khách và toa sử dụng cho các mục đích khác. Trong khi toa chở khách được sử dụng để vận chuyển hành khách theo nghĩa thông thường (ví dụ: toa xe, toa ngủ và toa ăn uống), các loại toa chở hành khách khác được sử dụng không phải để vận chuyển hành khách nói chung mà cho các mục đích liên quan đến hoạt động của đường sắt và có thể được sử dụng như một phần của các chuyến tàu chở khách (ví dụ: toa chở hành lý hoặc vận chuyển ô tô).

Sản phẩm:
Vòng bi ổ trục cho toa chở khách và đầu kéo
Cơ điện tử

Toa chở hàng

Liên hiệp đường sắt quốc tế phân biệt sự khác nhau giữa các loại toa chở hàng dựa trên tính năng thiết kế chính: Toa chở hàng mui trần, toa chờ hàng có mui cố định, toa đông lạnh, toa sàn phẳng, toa có mui di động, toa bồn, và các toa chuyên dụng khác.

Sản phẩm:
Vòng bi ổ trục cho toa chở hàng
Cơ điện tử
Cấu trúc vòng bi khác

Vận chuyển tốc độ cao, đầu kéo & xe điện

Nhiều toa

Tàu nhiều toa được tạo thành bởi nhiều toa không thể tách rời trong quá trình vận hành thông thường, và được trang bị hệ thống truyền động riêng. Cả hai loại toa điện và động cơ diesel đều được sử dụng, và hệ thống truyền động hybrid đầu tiên cũng đang được phát triển.

Vận chuyển tốc độ cao

Đối với đầu máy xe lửa tốc độ cao, tất cả các bộ phận của hệ thống đường sắt phải được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu cao hơn. Ngoài bản thân tàu cao tốc, một đường sắt cao tốc đặc biệt, hướng dẫn đường sắt hiệu suất cao và hệ thống an toàn tương ứng cũng được yêu cầu. Phần lớn các phương tiện vận chuyển tốc độ cao đều chạy bằng điện.

Đầu kéo

Sự phân biệt ban đầu được thực hiện dựa trên hệ thống truyền động, tức là giữa đầu máy diesel, điện và hơi nước. Ngày càng nhiều đầu máy vạn năng, có thể kéo cả tàu chở khách và tàu chở hàng, hiện đang được đưa vào sử dụng. Điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa tàu cao tốc, tàu chở khách, tàu chở hàng, đầu dồn và đầu kéo công suất nhỏ đang ngày càng ít đi.

Tàu điện ngầm / tàu khách đi lại / xe điện

Những phương tiện đường sắt này chủ yếu chạy bằng điện và được sử dụng trong các ứng dụng giao thông đô thị và liên đô thị. Khác với tàu điện ngầm, các tuyến đường sắt đi lại thường gồm rất nhiều các giao lộ và, với một mạng lưới lớn hơn, bao phủ một khu vực rộng hơn có thể mở rộng ra vùng ngoại ô; do đó các tàu khách này cũng đạt được tốc độ cuối cùng lớn hơn. Ranh giới giữa các loại khác nhau này không rõ ràng và phụ thuộc vào điều kiện địa lý nơi chúng được sử dụng.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận