Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi ổ trục cho xe chở hàng

Bộ gối đỡ vòng bi ổ trục

Bộ vòng bi côn TAROL của FAG
Bộ vòng bi côn TAROL của FAG

Vận tải hàng hóa bao gồm rất nhiều phương tiện cho các ứng dụng đặc biệt, ví dụ: xe chở quặng và than, xe bồn, xe vận chuyển ô tô, xe lạnh, và xe vận chuyển hàng rời và hàng hỗn hợp. Vòng bi ổ trục FAG WJ/WJP hoặc vòng bi côn TAROL của FAG được sử dụng, tùy thuộc vào khu vực và công ty vận hành đường sắt. Vòng bi TAROL bắt buộc theo kích thước inch trong phạm vi quyền hạn của AAR (Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ). Ở đây, bộ điều hợp thường được sử dụng thay vì gối đỡ đóng, điều đó có nghĩa là ít nhất vòng ngoài của vòng bi phải được chế tạo từ thép thấm cacbon để ngăn ngừa sự cố hư hỏng do bị gãy. EN12080 và EN12082 áp dụng cho vòng bi ổ trục được sử dụng trong vận chuyển hàng hóa trong Liên Minh Châu Âu. Đối với ứng dụng trong phạm vi quyền hạn của AAR, việc phê duyệt được thực hiện theo các quy định AAR hợp lệ; quy định khu vực sẽ được áp dụng cho các trường hợp khác.

Việc lựa chọn kích thước và thiết kế vòng bi ổ trục được dựa trên yêu cầu khu vực và trên ứng dụng. Trong các bogie xe chở hàng hóa được sử dụng trong mạng lưới đường sắt của Deutsche Bahn, vòng bi trụ FAG WJ / WJP 130x240 được sử dụng rộng rãi kết hợp với gối đỡ Y25.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận