Từ ngữ tìm kiếm

Chất lỏng

Phạm vi sản phẩm Schaeffler mở rộng cho hệ thống thủy lực và bơm chất lỏng được bao gồm trong lĩnh vực “Công nghệ chất lỏng.” Vòng bi và bộ phận sử dụng cho những ứng dụng có yêu cầu khắt khe này phải có độ tin cậy cao đồng thời hiệu quả về mặt chi phí. “Công nghệ chất lỏng” chủ yếu đáp ứng các yêu cầu này với sự phát triển dành cho khách hàng cụ thể được cá nhân hóa hoặc – trong một số trường hợp nhất định – với sản phẩm tiêu chuẩn phức tạ̣p.

Ứng dụng

Ứng dụng

Máy bơm chuyển chất lỏng từ trạng thái áp suất thấp hơn sang trạng thái áp suất cao hơn, từ mức độ trắc địa thấp hơn đến mức độ trắc địa cao hơn hoặc từ phạm vi tốc độ lưu lượng thấp hơn đến phạm vi tốc độ lưu lượng cao hơn.

Sự khác biệt được thực hiện ở đây giữa hai nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc chuyển vị dương và nguyên tắc ly tâm. Trong máy bơm ly tâm, chất lỏng chảy vào từ hướng trục và được bố trí chuyển động nhờ bánh xe cánh quay nhanh. Trong bơm pittông, chất lỏng trong xylanh được nén bằng pittông di chuyển.

 • Môi trường vận chuyển
  Bê tông, phân, dầu, ngưng tụ, nhiên liệu, chất làm mát, axit/kiềm, nước, thực phẩm,
 • Ứng dụng
  Công nghiệp thực phẩm, công nghiệp xây dựng, cung cấp nước, thủy lợi, công nghiệp hóa chất, hệ thống chữa cháy, công nghệ gia nhiệt, vệ sinh, thủy lực, hóa dầu, bể bơi, công nghệ tàu thủy, cấp nước, khai thác mỏ, công nghệ nhà máy điện

Sản phẩm

Sản phẩm Schaeffler cho công nghệ chất lỏng:

 • Vòng bi trụ một dãy bi
 • Vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy bi
 • Vòng bi cầu tiếp xúc góc hai dãy bi
 • Vòng bi cầu
 • Vòng bi côn
 • Vòng bi cầu rãnh sâu
 • Vòng bi tiếp xúc bốn điểm
Sản phẩm
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận